TubeSociety 2022

Opleiding tot Ontwerper van Buizenversterkers

De voortdurende belangstelling in de audiowereld voor de ouderwetse buizenversterkers heeft de levensvatbaarheid van deze technologie keer op keer bevestigd. De transistorversterker is kleiner en goedkoper, maar voor de echte hifi liefhebber gaat er niets boven het warme gedetailleerde en schone buizengeluid.

Ir. bureau Vanderveen is gespecialiseerd in buizenversterkers en leidt zelfbouwers op om de mooiste producten te maken. De buizenopleiding heet TubeSociety waar een nieuwe generatie van enthousiaste ontwerpers wordt opgeleid. Ook de hobbyist van vroeger krijgt hier de gelegenheid om de oude hobby van toen nieuw leven in te blazen en nu met de modernste materialen de prachtigste buizenversterkers te bouwen.

Onderstaande foto's geven enige voorbeelden van de resultaten van de studenten.

gitaarversterker eindversterker

De opleiding is om de week op zaterdag van 11 tot 15 uur in het Vanderveen laboratorium te Hichtum. In de lessen wordt de theorie uitgelegd die direct aan de praktijk gekoppeld wordt. Het gaat dus over snappen wat je doet en thuis zelf jouw eigen versterker bouwen. Je hoeft geen ervaring te hebben met het bouwen van buizenversterkers, dat leer je tijdens de cursus. Ook hoef je geen wetenschapper te zijn, het is prettig als je met de rekenmachine kunt omgaan, de rest wordt je allemaal aangeleerd. De ervaring van Menno van der Veen als ontwerper van buizenversterkers en uitgangstransformatoren en auteur van meerdere boeken over deze materie, staat garant voor een diepgaande moderne en levendige scholing. Daarnaast is er krachtige onderlinge ondersteuning via TS-mail en adviezen van oudstudenten.

Ieder studiejaar worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo hebben we in de afgelopen jaren verschillende typen buizen eindversterkers gebouwd, voorversterkers voor CD en plaat, scheidingsfilters, een regelbare hoogspanningsvoeding, enzovoort. Nieuwe technieken worden door Menno aangedragen en in goed functionerende eindproducten gerealiseerd. Iedere student ontwikkelt zijn eigen concept, vormgeving en schematuur. In de eindejaar bijeenkomst worden deze nieuwe producten onderling vergeleken. In het project van het studiejaar TS 2022 gaan we ons richten op buizenversterkers zonder uitgangstransformatoren (OTL = output transformer less). Daarbij wordt de toevoeging van moderne halfgeleider componenten niet geschuwd.

Studenten ondersteunen elkaar via TS-mail. Dit is een gesloten mail-groep, uitsluitend toegankelijk voor TS-studenten. Hier worden details van activiteiten en “waar te bestellen” en “hoe heb je dat berekend” doorgegeven.

In 2018 zijn in de pers twee interessante artikelen over TubeSociety verschenen, die een goed beeld geven van wat er bij TubeSociety gebeurt. In het befaamde Amerikaanse magazine AudioXpress zijn dat de AudioXpress-4-2018 en AudioXpress-5-2018 issues. Het Nederlandse MusicEmotion berichtte in het 2018 Juli/Augustus nummer: ME-7/8-2018. Zie ook de rubriek “Projecten TubeSociety” waar erg veel inhoudelijke informatie over onze activiteiten wordt vermeld.

Het adres waar alles gebeurt: ir. bureau Vanderveen, Schwartzenbergweg 18, 8743 KZ Hichtum (vlak bij Bolsward).